Client

learnWus

e-learning

Idea creativa

La idea de l’òliba per a representar el coneixement ha vingut donada per client. Hem desenvolupat una icona visual que permeti una fàcil identificació i memorització de les solucions que s’ofereixen.

L’elecció de colors i de tipografia responen a l’objectiu de guanyar pregnancia i força visual ja que el projecte en si inclou una varietat de productes i de solucions en e-learning que són molt disímiles.

La web acull, a través d’icones esquemàtiques, els diferents productes que s’ofereixen. D’aquesta manera es treballa un llenguatge visual que permeti unificar un discurs de per si complex.

Branding digital i identitat visual | LearnWus
Branding digital i identitat visual | LearnWus
Branding digital i identitat visual | LearnWus
Branding digital i identitat visual | LearnWus
Branding digital i identitat visual | LearnWus
Branding digital i identitat visual | LearnWus
Branding digital i identitat visual | LearnWus
Branding digital i identitat visual | LearnWus
Branding digital i identitat visual | LearnWus
Branding digital i identitat visual | LearnWus
Branding digital i identitat visual | LearnWus
Branding digital i identitat visual | LearnWus


Clients que ens recomanen

Carina y su equipo nos ayudaron a realizar todo el trabajo corporativo cuando empezamos, y a día de hoy son nuestros expertos en diseño para cualquier proyecto. Nuestras ideas encajan y enseguida encuentran la solución para transformar lo que queremos comunicar.


ALTRES PROJECTES