Client

AIO Health

Agència

Ixole

 

Què vam fer?

AIO ofereix visites virtuals a la indústria farmacèutica per a poder optimitzar els recursos destinats a la labor comercial.
La web corporativa funciona com una declinació de la marca i té la funció d’explicar, de manera molt concisa i sintètica què és el que AIO Health Pro pot oferir.
Es combina comunicació 1.0 amb recursos visuals que ajudin a destacar informació rellevant i d’interès.
L’estilisme visual respira la simplicitat del logo i utilitza com a color d’accent, el turquesa que ens acosta al món farma.
Creem iconografia a mida per a assegurar-nos que l’ecosistema visual creat sigui coherent i compacte.


ALTRES PROJECTES